DOSZKOLENIA INDYWIDUALNE

Doszkolenia Indigo to forma indywidualnych spotkań Instruktora z kursantką w celu poprawy techniki, rozwiązania konkretnych problemów związanych ze stylizacją paznokci.


Indywidualna godzina z instruktorem Indigo - max 3 godziny kosztuję 200 zł brutto.